UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1594  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (28. 5. 2018 - 1. 6. 2018)
viac... 
blind1 1557  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)   (28. 5. 2018 - 8. 6. 2018)
viac... 
blind1 1412  Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína (28. 5. 2018 - 8. 6. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, III. časť
(28.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(28.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore chirurgia v prvom roku prípravy
(28.05.2018)
viac... 
Školiace miesto - materno-fetálna medicína
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - materno-fetálna medicína
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|revízne lekárstvo
(28.05.2018)
viac... 
Tematický kurz - hippoterapia I.časť
(28.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti reflexná terapia podľa Vojtu, časť B
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja II.
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - II. sústredenie
(28.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
(28.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
(28.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
(28.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
(28.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
(28.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|verejný zdravotník|odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
(28.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|iný zdravotnícky pracovník|odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
(28.05.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(01.03.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(12.03.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(03.04.2018 - 30.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(09.04.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(09.04.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(23.04.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(30.04.2018 - 17.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(30.04.2018 - 17.08.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(30.04.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(30.04.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.05.2018 - 30.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.05.2018 - 31.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou
(02.05.2018 - 30.05.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(02.05.2018 - 29.05.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(03.05.2018 - 30.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(07.05.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(07.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.05.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia
(07.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(09.05.2018 - 19.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(14.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia III.
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(14.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto v elektromyografii - doplňujúce
(21.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(08.01.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(08.01.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II. - zrusena VA
(05.02.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(17.05.2018 - 30.05.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0