SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1551  Školiace miesto v elektromyografii - doplňujúce (21. 5. 2018 - 1. 6. 2018)
viac... 
blind1 1228  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (21. 5. 2018 - 21. 5. 2018)
viac... 
blind1 1231  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (21. 5. 2018 - 21. 5. 2018)
viac... 
blind1 1234  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (21. 5. 2018 - 21. 5. 2018)
viac... 
blind1 1277  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo - úvodný (21. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 2009  Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii (3. časť)   (21. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.01.2019