UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1165  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia (16. 5. 2018 - 16. 5. 2018)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 16.5.2018 o 9:30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška RNDr. Andrey Čipákovej, PhD. na tému: „Zdroje a obsah rádionuklidov v potravinách“. (16. 5. 2018 - 16. 5. 2018)
viac... 
blindDekan FVZ SZU oznamuje, že dňa 16.5.2018 o 11:00 hod. sa v budove SZU, Limbová 12, na 2. poschodí, v aule rektora uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Ľubomíra Legátha, CSc. na tému: „Poškodenie zdravia z práce z pohľadu verejného zdravotníc (16. 5. 2018 - 16. 5. 2018)
viac... 
blind1 1084  Školiace miesto - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu (16. 5. 2018 - 17. 5. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia
(16.05.2018)
viac... 
Školiace miesto - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu
(16.05.2018 - 17.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|nefrológia
(16.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|geriatria
(16.05.2018)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|geriatria
(16.05.2018)
viac... 
Diskusné sústredenie v epidemiológii, prevencii a poradenstve chronických chorôb - zrusena VA
(16.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(01.03.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(12.03.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(03.04.2018 - 30.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia
(03.04.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(09.04.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(09.04.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(23.04.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - vyšetrovacie metódy
(30.04.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(30.04.2018 - 17.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(30.04.2018 - 17.08.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(30.04.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(30.04.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(30.04.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pred špecializačnou skúškou
(02.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.05.2018 - 30.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(02.05.2018 - 31.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou
(02.05.2018 - 30.05.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(02.05.2018 - 29.05.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(03.05.2018 - 30.05.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík
(07.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia
(07.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia pred špecializačnou skúškou
(07.05.2018 - 15.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(07.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.05.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia
(07.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(09.05.2018 - 19.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(14.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 
Školiace miesto - nové možnosti intervenčnej kardiovaskulárnej medicíny
(14.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia III.
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto - manažment diagnostiky a liečby glaukómu
(14.05.2018 - 17.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(14.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 
Tematický kurz - traumatické poškodenie nervového systému, vertebrogénne ochorenia, bolesť a jej liečba
(14.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 08.06.2018)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto - gynekologická endoskopia
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto - reprodukčná medicína
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto - pediatrická gynekológia
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína
(14.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(14.05.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia pred špecializačnou skúškou
(14.05.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii I. Y (diagnostika)
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(08.01.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(08.01.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II. - zrusena VA
(05.02.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(07.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii - zrusena VA
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - II. sústredenie
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému I.
(14.05.2018 - 25.05.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie pred špecializačnou skúškou - 2. časť
(14.05.2018 - 18.05.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0