SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1676  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (14. 5. 2018 - 8. 6. 2018)
viac... 
blind1 1593  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (14. 5. 2018 - 18. 5. 2018)
viac... 
blind1 1528  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (14. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 1540  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia pred špecializačnou skúškou (14. 5. 2018 - 8. 6. 2018)
viac... 
blind1 1523  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (14. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 1194  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (14. 5. 2018 - 1. 6. 2018)
viac... 
blind1 1075  Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii I. Y ( diagnostika ) (14. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 1315  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína (14. 5. 2018 - 18. 5. 2018)
viac... 
blind1 1990  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec (14. 5. 2018 - 8. 6. 2018)
viac... 
blind 1559  Tematický kurz - traumatické poškodenie nervového systému, vertebrogénne ochorenia, bolesť a jej liečba (14. 5. 2018 - 18. 5. 2018)
viac... 
blind1 1406  Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína (14. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 1408  Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická gynekológia (14. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 1427  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (14. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 1403  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia (14. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 2160  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo (14. 5. 2018 - 1. 6. 2018)
viac... 
blind1 1532  Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých (14. 5. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.01.2019