UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1507  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa   (9. 4. 2018 - 20. 4. 2018)
viac... 
blind1 1285  Seminár v revíznom lekárstve (9. 4. 2018 - 10. 4. 2018)
viac... 
blind1 1067  Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v druhom roku prípravy (9. 4. 2018 - 10. 4. 2018)
viac... 
blind1 1287  Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve (9. 4. 2018 - 13. 4. 2018)
viac... 
blind1 1190  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (9. 4. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 1865  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia (9. 4. 2018 - 29. 6. 2018)
viac... 
blind1 1837  Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých (9. 4. 2018 - 13. 4. 2018)
viac... 
blind1 1849  Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých (9. 4. 2018 - 13. 4. 2018)
viac... 
blind1 1886  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia pred špecializačnou skúškou (9. 4. 2018 - 4. 5. 2018)
viac... 
blind1 1942  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia (9. 4. 2018 - 4. 5. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2019