UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3729  Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 3713  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 3715  Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 4062  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3142  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3127  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3104  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja V. (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3062  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3004  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť (8. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3048  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (8. 4. 2019 - 18. 4. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia - zrusena VA
(08.04.2019 - 10.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - využitie ultrazvuku v oftalmológii - zrusena VA
(08.04.2019 - 11.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika makulárnych ochorení pomocou OCT - zrusena VA
(08.04.2019 - 10.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
(08.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia
(08.04.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - moderné trendy v akútnej koronárnej starostlivosti - zrusena VA
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - echokardiografia pre pokročilých
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii
(08.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii pred špecializačnou skúškou
(08.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v ultrasonografii štítnej žľazy a paratyreoidey - zrusena VA
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - umelá ventilácia pľúc, vysokofrekvenčná ventilácia, monitorovanie UVP - zrusena VA
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou
(08.04.2019 - 14.06.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo - zrusena VA
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v elektroencefalografii - základné
(08.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia
(08.04.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia pred špecializačnou skúškou
(08.04.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|neurológia
(08.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti techniky terapie lymfedému - zrusena VA
(08.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja V.
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(08.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(08.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(08.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - III. časť
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Master of Public Health - 1. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(08.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.02.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.02.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(11.02.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(04.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.03.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(04.03.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(11.03.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(11.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(11.03.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia - zrusena VA
(18.03.2019 - 10.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(18.03.2019 - 10.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(18.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(25.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(25.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárska genetika
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto z pediatrickej neurológie - zrusena VA
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(01.04.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou
(01.04.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v elektroencefalografii - doplňujúce - zrusena VA
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne - zrusena VA
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(01.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(01.04.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(01.04.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.04.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.04.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.04.2019 - 19.07.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
(03.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii - zrusena VA
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I.
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore epidemiológia - zrusena VA
(18.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - zrusena VA
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019