SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2220  Kurz - školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom (5. 4. 2018 - 5. 4. 2018)
viac... 
blind1 2238  Kontrolný deň v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov (5. 4. 2018 - 5. 4. 2018)
viac... 
blind1 1487  Školiace miesto - základy laparoskopickej chirurgie (5. 4. 2018 - 6. 4. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2019