UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3060  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (3. 4. 2019 - 16. 4. 2019)
viac... 
blindPozvánka na zasadnutie Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU (3. 4. 2019 - 3. 4. 2019)
viac... 
blind2 3167  Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (IV. sústredenie) (3. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020