SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1522  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (3. 4. 2018 - 13. 4. 2018)
viac... 
blind1 1553  Školiace miesto v elektroencefalografii - doplňujúce (3. 4. 2018 - 13. 4. 2018)
viac... 
blind1 1986  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia pred špecializačnou skúškou (3. 4. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 2242  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia (3. 4. 2018 - 25. 5. 2018)
viac... 
blind1 1963  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné (3. 4. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 1651  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia pred špecializačnou skúškou (3. 4. 2018 - 20. 4. 2018)
viac... 
blind1 1151  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia (3. 4. 2018 - 30. 5. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2019