UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3816  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pred špecializačnou skúškou (29. 4. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 4094  Tematický kurz - klinická cytogenetika a molekulová patológia v medicíne (29. 4. 2019 - 3. 5. 2019)
viac... 
blind1 4196  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (29. 4. 2019 - 21. 6. 2019)
viac... 
blind1 4312  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov (29. 4. 2019 - 29. 4. 2019)
viac... 
blind1 3881  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou (29. 4. 2019 - 21. 6. 2019)
viac... 
blind1 3708  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (29. 4. 2019 - 16. 8. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020