SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1248  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia (26. 4. 2018 - 26. 4. 2018)
viac... 
blindIX. Slovenský vakcinologický kongres (26. 4. 2018 - 28. 4. 2018)
viac... 
blindIX. Slovenský vakcinologický kongres (26. 4. 2018 - 28. 4. 2018)
viac... 
blindIX. Fakultná konferencia ŠVOČ FVZ (26. 4. 2018 - 26. 4. 2018)
viac... 
blind1 2245  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (26. 4. 2018 - 26. 4. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2019