UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

XV. fakultná konferencia ŠVOČ FOaZOŠ (25. 4. 2019)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4173  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia (25. 4. 2019 - 25. 4. 2019)
viac... 
blind1 3732  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v prvom roku prípravy (25. 4. 2019 - 25. 4. 2019)
viac... 
blind1 3734  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v druhom roku prípravy (25. 4. 2019 - 25. 4. 2019)
viac... 
blind1 3736  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v treťom roku prípravy (25. 4. 2019 - 25. 4. 2019)
viac... 
blind1 3738  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v štvrtom roku prípravy (25. 4. 2019 - 25. 4. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020