UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3486  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (23. 4. 2019 - 3. 5. 2019)
viac... 
blind1 3431  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (23. 4. 2019 - 3. 5. 2019)
viac... 
blind1 4074  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov (23. 4. 2019 - 26. 4. 2019)
viac... 
blind1 3419  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína (23. 4. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind2 3049  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov (23. 4. 2019 - 3. 5. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020