SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1592  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (23. 4. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 2184  Kurz - nácvik techník komunikácie (23. 4. 2018 - 25. 4. 2018)
viac... 
blind1 2239  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov (23. 4. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 1876  Tematický kurz - klinická cytogenetika a molekulová patológia v medicíne (23. 4. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 2056  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (23. 4. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 
blind1 2176  Školiace miesto - kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy (23. 4. 2018 - 27. 4. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2019