SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blindAkademický senát SZU uzavrel kandidačnú listinu kandidátov na funkciu rektora SZU (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindDizertačná skúška FVZ 12.4.2018 (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Dušana Pramuková (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindTermín rigoróznej skúšky zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo - Mgr. Simona Bernátová (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindTermín obhajoby dizertačných prác zo študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blindDňa 12.4.2018 sa o 10 hodine v zasadačke rektorátu SZU konala voľba rektora SZU v Bratislave. (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1817  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v prvom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1862  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v piatom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1858  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v treťom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1856  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v druhom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1854  Kontrolný deň v špecializačnom odbore angiológia v prvom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1827  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v šiestom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1823  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v štvrtom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1821  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v treťom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1819  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v druhom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 
blind1 1825  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v piatom roku prípravy (12. 4. 2018 - 12. 4. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.01.2019