UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4141  Kontrolný deň v špecializačnom odbore klinická psychológia v treťom roku prípravy (11. 4. 2019 - 11. 4. 2019)
viac... 
blind1 3152  Integrovaný kurz v pozitrónovej emisnej tomografie /18./ (11. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 3695  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v prvom roku prípravy (11. 4. 2019 - 11. 4. 2019)
viac... 
blind1 3697  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v druhom roku prípravy (11. 4. 2019 - 11. 4. 2019)
viac... 
blind1 3699  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v treťom roku prípravy (11. 4. 2019 - 11. 4. 2019)
viac... 
blind1 3701  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v štvrtom roku prípravy (11. 4. 2019 - 11. 4. 2019)
viac... 
blind1 3703  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v piatom roku prípravy (11. 4. 2019 - 11. 4. 2019)
viac... 
blind1 3705  Kontrolný deň v špecializačnom odbore kardiológia v šiestom roku prípravy (11. 4. 2019 - 11. 4. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020