UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4150  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická psychológia (10. 4. 2019 - 10. 4. 2019)
viac... 
blind1 4067  Kontrolný deň v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík v prvom roku prípravy (10. 4. 2019 - 10. 4. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 02.06.2020