UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3057  Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v treťom roku prípravy (1. 4. 2019 - 2. 4. 2019)
viac... 
blind1 3478  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 4175  Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind1 4311  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (1. 4. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3346  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (1. 4. 2019 - 30. 4. 2019)
viac... 
blind1 4060  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind1 3645  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 3610  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou (1. 4. 2019 - 29. 4. 2019)
viac... 
blind1 3233  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou (1. 4. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 4304  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 3631  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou (1. 4. 2019 - 3. 5. 2019)
viac... 
blind1 3493  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3192  Školiace miesto - gynekocytodiagnostika (1. 4. 2019 - 1. 4. 2019)
viac... 
blind2 3115  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind2 3119  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind2 3126  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind2 3065  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve
(01.04.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárska genetika
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia
(01.04.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(01.04.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v ultrazvukovej diagnostike v neonatológii
(01.04.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto z pediatrickej neurológie - zrusena VA
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(01.04.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii v treťom roku prípravy
(01.04.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii v prvom roku prípravy
(01.04.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii v druhom roku prípravy
(01.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou
(01.04.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v elektroencefalografii - doplňujúce - zrusena VA
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - miniinvazívna kolorektálna chirurgia - zrusena VA
(01.04.2019 - 03.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v ultrasonograficky navigovanom zabezpečení cievneho prístupu v detskom veku - zrusena VA
(01.04.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne - zrusena VA
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(01.04.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(01.04.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v treťom roku prípravy
(01.04.2019 - 02.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy - zrusena VA
(01.04.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v dermatovenerológii pre deti a dorast
(01.04.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.04.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(01.04.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.04.2019 - 24.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(01.04.2019 - 19.07.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|paliatívna medicína
(01.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - gynekocytodiagnostika
(01.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
(01.04.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(01.04.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike
(01.04.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii - zrusena VA
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I.
(01.04.2019 - 12.04.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.02.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.02.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(11.02.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(11.02.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(04.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.03.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(04.03.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(11.03.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(11.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(11.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(11.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(11.03.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia - zrusena VA
(18.03.2019 - 10.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(18.03.2019 - 10.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(18.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(25.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(25.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(25.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii - zrusena VA
(25.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(25.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore epidemiológia - zrusena VA
(18.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - zrusena VA
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019