UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3057  Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v treťom roku prípravy (1. 4. 2019 - 2. 4. 2019)
viac... 
blind1 3478  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 4175  Kurz - príprava na výkon práce v zdravotníctve (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind1 4311  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (1. 4. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 3346  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (1. 4. 2019 - 30. 4. 2019)
viac... 
blind1 4060  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmácia (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind1 3645  Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 3610  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gastroenterológia pred špecializačnou skúškou (1. 4. 2019 - 29. 4. 2019)
viac... 
blind1 3233  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou (1. 4. 2019 - 24. 5. 2019)
viac... 
blind1 4304  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind1 3631  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou (1. 4. 2019 - 3. 5. 2019)
viac... 
blind1 3493  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3192  Školiace miesto - gynekocytodiagnostika (1. 4. 2019 - 1. 4. 2019)
viac... 
blind2 3115  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind2 3119  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind2 3126  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (1. 4. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind2 3065  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (1. 4. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020