UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3810  Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii (4. 3. 2019 - 8. 3. 2019)
viac... 
blind1 3808  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (4. 3. 2019 - 29. 3. 2019)
viac... 
blind1 3515  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (4. 3. 2019 - 22. 3. 2019)
viac... 
blind1 3357  Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii (4. 3. 2019 - 29. 3. 2019)
viac... 
blind1 3056  Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v druhom roku prípravy (4. 3. 2019 - 5. 3. 2019)
viac... 
blind1 4289  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (4. 3. 2019 - 4. 3. 2019)
viac... 
blind1 3117  Tematický kurz v hemostáze a trombóze (4. 3. 2019 - 6. 3. 2019)
viac... 
blind1 4072  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo - 1. časť (4. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind1 3620  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (4. 3. 2019 - 29. 3. 2019)
viac... 
blind1 3624  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia (4. 3. 2019 - 29. 3. 2019)
viac... 
blind1 4195  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (4. 3. 2019 - 26. 4. 2019)
viac... 
blind1 3710  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou (4. 3. 2019 - 29. 3. 2019)
viac... 
blind1 3411  Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia (4. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind1 3394  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (4. 3. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind1 3880  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou (4. 3. 2019 - 26. 4. 2019)
viac... 
blind2 3195  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (4. 3. 2019 - 8. 3. 2019)
viac... 
blind2 3009  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie (4. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind2 3035  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch (4. 3. 2019 - 8. 3. 2019)
viac... 
blind2 3055  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite (4. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind1 3961  Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, II.časť. (4. 3. 2019 - 8. 3. 2019)
viac... 
blind1 3758  Školiace miesto - súčasné problémy v liečbe tuberkulózy vrátane multirezistentných foriem a chirurgickej liečby (4. 3. 2019 - 6. 3. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(04.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárska genetika
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo - 1. časť
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo - 2. časť - zrusena VA
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - psychoterapia - teória a supervízia, II.časť
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - mikrochirurgia oka
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - manažment úrazov oka
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba ochorení sietnice a sklovca
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba katarakty
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba glaukómu
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - diagnostika a liečba diabetickej retinopatie
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto v pediatrickej ultrasonografii
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - súčasné problémy v liečbe tuberkulózy vrátane multirezistentných foriem a chirurgickej liečby
(04.03.2019 - 06.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - invazívne diagnostické a intervenčné metódy
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(04.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - trendy v gastroenterochirurgii a hepatobiliárnej chirurgii
(04.03.2019 - 06.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(04.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore tropická medicína
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.03.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(04.03.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Tematický kurz v hemostáze a trombóze
(04.03.2019 - 06.03.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v druhom roku prípravy
(04.03.2019 - 05.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(04.03.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
(04.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii - zrusena VA
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii - zrusena VA
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov - zrusena VA
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch - zrusena VA
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
(04.03.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I.
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - zrusena VA
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(04.02.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.02.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.02.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(11.02.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia II.
(11.02.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(11.02.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(11.02.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(18.02.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická endoskopia
(25.02.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(25.02.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(25.02.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(25.02.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(25.02.2019 - 08.03.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2019