KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Predatestačné miesto|lekár|všeobecné lekárstvo / odb.priprava III
(31.03.2020)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(04.11.2019 - 16.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.01.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.01.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(03.02.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(03.02.2020 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(03.02.2020 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(03.02.2020 - 30.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(10.02.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(02.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore služby zdravia pri práci
(02.03.2020 - 30.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(02.03.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(02.03.2020 - 09.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(02.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - neurológia
(02.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(02.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(09.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(09.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(16.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti príprava cytostatík
(16.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(16.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(16.03.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(16.03.2020 - 09.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(16.03.2020 - 07.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(16.03.2020 - 07.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(16.03.2020 - 09.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - onkológia v gynekológii
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo pred ukončením spoločného internistického kmeňa
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia pred špecializačnou skúškou
(30.03.2020 - 17.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(30.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto - moderné trendy v akútnej koronárnej starostlivosti
(30.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore geriatria pred špecializačnou skúškou
(30.03.2020 - 30.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(30.03.2020 - 09.04.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo - zrusena VA
(30.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - záverečné
(30.03.2020 - 22.05.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(30.03.2020 - 21.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(30.03.2020 - 21.04.2020)
viac... 
Školiace miesto v bronchológii
(30.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému I.
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti ortoptika a pleoptika
(23.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(30.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore epidemiológia - zrusena VA
(09.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(02.03.2020 - 29.05.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove
(30.03.2020 - 03.04.2020)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 09.04.2020