UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3563  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (11. 3. 2019 - 5. 4. 2019)
viac... 
blind1 3301  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou (11. 3. 2019 - 22. 3. 2019)
viac... 
blind1 3303  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia (11. 3. 2019 - 22. 3. 2019)
viac... 
blind1 3193  Seminár v posudkovom lekárstve (11. 3. 2019 - 12. 3. 2019)
viac... 
blind1 3757  Školiace miesto v bronchológii (11. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind1 4298  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (11. 3. 2019 - 11. 3. 2019)
viac... 
blind1 3409  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (11. 3. 2019 - 22. 3. 2019)
viac... 
blind1 3398  Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína (11. 3. 2019 - 22. 3. 2019)
viac... 
blind1 3137  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo II.   (11. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind2 3039  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy (11. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind1 3151  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (11. 3. 2019 - 12. 4. 2019)
viac... 
blind2 3071  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (11. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind2 3123  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (11. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind2 3132  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mamografia (11. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind2 3141  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (11. 3. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind2 3091  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii (11. 3. 2019 - 22. 3. 2019)
viac... 
blind1 3464  Školiace miesto - laparoskopické operácie brušných hernií (11. 3. 2019 - 12. 3. 2019)
viac... 
blind1 3956  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou (11. 3. 2019 - 18. 4. 2019)
viac... 
blind1 4263  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou (11. 3. 2019 - 18. 4. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(11.03.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v bronchológii
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(11.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(11.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto - laparoskopické operácie brušných hernií
(11.03.2019 - 12.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(11.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(11.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto v ultrasonograficky navigovaných periférnych nervových blokádach v detskom veku
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(11.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pred špecializačnou skúškou
(11.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore revízne lekárstvo v prvom roku prípravy
(11.03.2019)
viac... 
Seminár v posudkovom lekárstve
(11.03.2019 - 12.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(11.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo II.
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore dermatovenerológia v prvom roku prípravy
(11.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore psychiatria pred špecializačnou skúškou
(11.03.2019 - 18.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(11.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mamografia
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(11.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Master of Public Health - 3. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove
(11.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(04.02.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.02.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.02.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(11.02.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(11.02.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(11.02.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(18.02.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(25.02.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(25.02.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(04.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore patologická anatómia pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárska genetika
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo - 1. časť
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo - 2. časť - zrusena VA
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - patologický novorodenec
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(04.03.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v gastroenterológii
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(04.03.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(04.03.2019 - 12.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - gynekologická urológia
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(04.03.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej intenzívnej medicíne
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore tropická medicína
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(04.03.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická logopédia - otorinolaryngológia
(04.03.2019 - 30.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická fyzika
(04.03.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii - zrusena VA
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov - zrusena VA
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I.
(04.03.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - zrusena VA
(04.03.2019 - 31.05.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2019