UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2216  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - základný (5. 2. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1556  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd) (5. 2. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1950  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou (5. 2. 2018 - 29. 3. 2018)
viac... 
blind1 2048  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 2. časť (5. 2. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1701  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia (5. 2. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 1198  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (5. 2. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.02.2019