UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3539  Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)   (4. 2. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind1 3523  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (4. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 3491  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (4. 2. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind1 3055  Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v prvom roku prípravy (4. 2. 2019 - 5. 2. 2019)
viac... 
blind1 3054  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (4. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 3835  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou (4. 2. 2019 - 29. 3. 2019)
viac... 
blind1 4053  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 2. časť (4. 2. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind1 4281  Školiace miesto - mikroskopické huby - zdravotný význam a súvislosti I (4. 2. 2019 - 8. 2. 2019)
viac... 
blind1 3619  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia (4. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 3623  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia (4. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 3335  Školiace miesto - liečba bolesti (4. 2. 2019 - 8. 2. 2019)
viac... 
blind1 3454  Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy (4. 2. 2019 - 6. 2. 2019)
viac... 
blind1 3285  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou (4. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind2 3002  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo (4. 2. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind2 3140  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (4. 2. 2019 - 8. 2. 2019)
viac... 
blind2 3130  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti magnetická rezonancia - MR (4. 2. 2019 - 8. 2. 2019)
viac... 
blind2 3058  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále (4. 2. 2019 - 8. 2. 2019)
viac... 
blind2 3007  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie (4. 2. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind2 3073  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (4. 2. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind2 3099  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I. (4. 2. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind1 3573  Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia (4. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 2. časť
(04.02.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto - oftalmoonkológia - zrusena VA
(04.02.2019 - 07.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(04.02.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto v angiologickej diagnostike - zrusena VA
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.02.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - regionálna anestézia - zrusena VA
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)
(04.02.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(04.02.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia štítnej žľazy
(04.02.2019 - 06.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - liečba bolesti
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 3. časť (nové poznatky)
(04.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii - zrusena VA
(04.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Seminár v revíznom lekárstve
(04.02.2019 - 05.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v treťom roku prípravy
(04.02.2019 - 05.02.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v druhom roku prípravy
(04.02.2019 - 05.02.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v prvom roku prípravy
(04.02.2019 - 05.02.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v prvom roku prípravy
(04.02.2019 - 05.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.02.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto - mikroskopické huby - zdravotný význam a súvislosti I
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti magnetická rezonancia - MR
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I.
(04.02.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(04.02.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov - zrusena VA
(04.02.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(04.02.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo
(04.02.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Master of Public Health - 2. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(04.02.2019 - 08.02.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(07.01.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia
(14.01.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(14.01.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(28.01.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(28.01.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(28.01.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
(21.01.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti - reflexná terapia podľa Vojtu, časť C
(28.01.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii - zrusena VA
(28.01.2019 - 08.02.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019