SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1833  Školiace miesto špecializačného štúdia - trvalá a dočasná kardiostimulácia (26. 2. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 1227  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (26. 2. 2018 - 27. 2. 2018)
viac... 
blind1 1230  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (26. 2. 2018 - 27. 2. 2018)
viac... 
blind1 1233  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore poradenská psychológia (26. 2. 2018 - 27. 2. 2018)
viac... 
blind1 1832  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia pred špecializačnou skúškou (26. 2. 2018 - 23. 5. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.02.2019