SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1283  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne zubné lekárstvo pred špecializačnou skúškou (19. 2. 2018 - 23. 2. 2018)
viac... 
blind1 2219  Kurz - školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom (19. 2. 2018 - 19. 2. 2018)
viac... 
blind1 1410  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníc (19. 2. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 
blind1 1888  Školiace miesto v pneumoonkológii (19. 2. 2018 - 23. 2. 2018)
viac... 
blind1 1513  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (19. 2. 2018 - 2. 3. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.02.2019