UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3277  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína (18. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind1 4287  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (18. 2. 2019 - 18. 2. 2019)
viac... 
blind1 4291  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné (18. 2. 2019 - 22. 3. 2019)
viac... 
blind1 3892  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (18. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind1 3756  Školiace miesto v pneumoonkológii (18. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind2 3042  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľká starostlivosť o dialyzovaných pacientov (18. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind1 3405  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (18. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind2 3149  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (18. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind2 3151  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (18. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind2 3155  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (18. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind2 3008  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie (18. 2. 2019 - 22. 2. 2019)
viac... 
blind2 3198  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I. (18. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 3484  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (18. 2. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto - ochorenia rohovky v rohovkovej topografii a pachymetrii - zrusena VA
(18.02.2019 - 20.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto v pneumoonkológii
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(18.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(18.02.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(18.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína - zrusena VA
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne zubné lekárstvo
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore dermatovenerológia v druhom roku prípravy
(18.02.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(18.02.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(18.02.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(18.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(18.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(18.02.2019 - 23.02.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|hepatológia
(18.02.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|všeobecné lekárstvo
(18.02.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|všeobecné lekárstvo / odb.priprava III
(18.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii - zrusena VA
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(18.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľká starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(18.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému I.
(18.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Master of Public Health - 1. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(18.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(07.01.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(28.01.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(28.01.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(04.02.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(04.02.2019 - 03.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 3. časť (nové poznatky)
(04.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii - zrusena VA
(04.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(04.02.2019 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(11.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia
(11.02.2019 - 22.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia II.
(11.02.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(11.02.2019 - 05.04.2019)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých - zrusena VA
(11.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(11.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(11.02.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(11.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii - zrusena VA
(04.02.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(11.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(11.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(11.02.2019 - 22.02.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019