UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia Konzultačný deň Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny - zrusena VA
(15.02.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v druhom roku prípravy
(15.02.2018)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore akupunktúra v prvom roku prípravy
(15.02.2018)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 22.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 23.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(02.10.2017 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(02.01.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(08.01.2018 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 27.04.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 27.04.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(08.01.2018 - 16.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 09.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(08.01.2018 - 22.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(08.01.2018 - 16.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(08.01.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(08.01.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(15.01.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neonatológia - fyziologický novorodenec
(29.01.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
(29.01.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(29.01.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia
(01.02.2018 - 30.04.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(01.02.2018 - 28.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(01.02.2018 - 28.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia
(01.02.2018 - 28.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou
(01.02.2018 - 28.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 31.08.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.02.2018 - 11.05.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo
(05.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore lekárenstvo - 2. časť
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia pred špecializačnou skúškou
(05.02.2018 - 16.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - pokračovanie
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia pred špecializačnou skúškou
(05.02.2018 - 29.03.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 3. časť (nové poznatky)
(05.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto v duplexnej ultrasonografii magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej ultrasonografii (tcd) a v transkraniálnej farebnej duplexnej ultrasonografii (tccd)
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína - zrusena VA
(05.02.2018 - 16.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto v plastickej chirurgii a v chirurgii ruky
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy pred špecializačnou skúškou
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - základný
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo - 2. časť
(12.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore klinická farmakológia - základné
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v neonatálnej intenzívnej starostlivosti
(12.02.2018 - 09.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v molekulovej genetike
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii
(12.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia II.
(12.02.2018 - 09.03.2018)
viac... 
Školiace miesto - regionálna anestézia
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou
(12.02.2018 - 06.04.2018)
viac... 
Školiace miesto v abdominálnej ultrasonografii u dospelých
(12.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých
(12.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(12.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore dermatovenerológia
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore zdravotnícke pomôcky - zrusena VA
(08.01.2018 - 29.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(08.01.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
(22.01.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
(05.02.2018 - 02.03.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému I.
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II. - zrusena VA
(05.02.2018 - 01.06.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - zrusena VA
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(05.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
(12.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(12.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(12.02.2018 - 23.02.2018)
viac... 
Kurz - doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - zdravotníckych predmetov (VII. sústredenie)
(14.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(12.02.2018 - 16.02.2018)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0