UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1711  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia II.   (12. 2. 2018 - 9. 3. 2018)
viac... 
blind1 1547  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore neurológia pred špecializačnou skúškou (12. 2. 2018 - 6. 4. 2018)
viac... 
blind1 1314  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urgentná medicína (12. 2. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1873  Školiace miesto špecializačného štúdia - laboratórne a diagnostické metódy v molekulovej genetike (12. 2. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1240  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo (12. 2. 2018 - 23. 2. 2018)
viac... 
blind1 2071  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti revízne lekárenstvo - 2. časť (12. 2. 2018 - 23. 2. 2018)
viac... 
blind1 1527  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti abdominálna ultrasonografia u dospelých (12. 2. 2018 - 23. 2. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.02.2019