SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1185  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika (1. 2. 2018 - 2. 2. 2018)
viac... 
blind1 1344  Tematický kurz - ochorenia ciev a dekubity v ambulancii všeobecného lekára (1. 2. 2018 - 1. 2. 2018)
viac... 
blind1 1322  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore urológia pred špecializačnou skúškou (1. 2. 2018 - 28. 2. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.02.2019