UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3798  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského programu (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 3796  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 3572  Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 3214  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia (7. 1. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 3562  Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind2 3095  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod (7. 1. 2019 - 18. 1. 2019)
viac... 
blind2 3072  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii (7. 1. 2019 - 18. 1. 2019)
viac... 
blind2 3053  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (7. 1. 2019 - 11. 1. 2019)
viac... 
blind1 3879  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou (7. 1. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 4279  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (7. 1. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 3707  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (7. 1. 2019 - 26. 4. 2019)
viac... 
blind1 3742  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia (7. 1. 2019 - 29. 3. 2019)
viac... 
blind1 3206  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou (7. 1. 2019 - 15. 3. 2019)
viac... 
blind1 3889  Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka (7. 1. 2019 - 11. 1. 2019)
viac... 
blind1 3228  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 3960  Školiace miesto špecializačného štúdia v psychoterapii - teória a supervízia, I. časť (7. 1. 2019 - 11. 1. 2019)
viac... 
blind1 4259  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou (7. 1. 2019 - 1. 3. 2019)
viac... 
blind1 3722  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (7. 1. 2019 - 26. 4. 2019)
viac... 
blind1 3522  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 3329  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť ( inovačné ) (7. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind1 3593  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia I.   (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 3364  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 4326  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia (7. 1. 2019 - 31. 5. 2019)
viac... 
blind1 3572  Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia (7. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020