UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1307  Tematický kurz - ochorenia ciev a dekubity v ambulancii všeobecného lekára (30. 1. 2020 - 30. 1. 2020)
viac... 
blind1 1308  Tematický kurz - ochorenia ciev a dekubity v ambulancii všeobecného lekára v rámci rezidentského štúdia (30. 1. 2020 - 30. 1. 2020)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kontrolný deň v špecializačnom odbore akupunktúra v prvom roku prípravy
(30.01.2020)
viac... 
Tematický kurz - ochorenia ciev a dekubity v ambulancii všeobecného lekára v rámci rezidentského štúdia
(30.01.2020)
viac... 
Tematický kurz - ochorenia ciev a dekubity v ambulancii všeobecného lekára
(30.01.2020)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v treťom roku prípravy
(30.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v druhom roku prípravy
(30.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii v prvom roku prípravy
(30.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|laboratórny diagnostik|príprava na výkon práce v zdravotníctve
(30.01.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|fyzik|príprava na výkon práce v zdravotníctve
(30.01.2020)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(04.11.2019 - 16.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.01.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.01.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2020 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(07.01.2020 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia I.
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2020 - 06.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(07.01.2020 - 14.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2020 - 13.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2020 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(13.01.2020 - 07.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(13.01.2020 - 14.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(20.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(20.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii (2. časť)
(27.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(27.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v ultrazvukovej diagnostike v neonatológii - zrusena VA
(27.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v národnej transfúznej službe
(27.01.2020 - 07.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii - zrusena VA
(27.01.2020 - 21.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(27.01.2020 - 21.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(13.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(20.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore radiačná onkológia
(27.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(27.01.2020 - 07.02.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(27.01.2020 - 07.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(27.01.2020 - 07.02.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(27.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
(27.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti mamografia
(27.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - III. časť
(27.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(20.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020