UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3311  Tematický kurz - pracovná zdravotná služba (28. 1. 2019 - 28. 1. 2019)
viac... 
blind1 3312  Tematický kurz - pracovná zdravotná služba v rámci rezidentského programu (28. 1. 2019 - 28. 1. 2019)
viac... 
blind2 3103  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja IV. (28. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind2 3107  Kurz certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti - reflexná terapia podľa Vojtu, časť C (28. 1. 2019 - 8. 2. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020