UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3525  Kontrolný deň v špecializačnom odbore neurológia v druhom roku prípravy (22. 1. 2019 - 22. 1. 2019)
viac... 
blind2 3177  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (22. 1. 2019 - 22. 1. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto - chirurgia prsníka
(22.01.2019 - 23.01.2019)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore neurológia v druhom roku prípravy
(22.01.2019)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
(22.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve
(22.01.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 31.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.01.2019 - 29.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v neonatálnej intenzívnej starostlivosti
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského štúdia
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia I.
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(07.01.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(07.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(07.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia
(14.01.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(14.01.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii (2. časť)
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - zápalové ochorenia oka
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto - elektrokardiografia pre klinickú prax - zrusena VA
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(21.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto v chirurgii prsníkov
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii
(21.01.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(21.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(21.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľká starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(21.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(21.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Master of Public Health - 3. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - zrusena VA
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(21.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(21.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019