UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 1496  Kontrolný deň v špecializačnom odbore neurológia v druhom roku prípravy (21. 1. 2020 - 21. 1. 2020)
viac... 
blind1 1054  Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v štvrtom roku prípravy (21. 1. 2020 - 22. 1. 2020)
viac... 
blind1 2162  Tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva (21. 1. 2020 - 22. 1. 2020)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre FOaZOŠ (21. 1. 2020 - 7. 2. 2020)
04/2020
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva
(21.01.2020 - 22.01.2020)
viac... 
Školiace miesto - chirurgia prsníka
(21.01.2020 - 22.01.2020)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore neurológia v druhom roku prípravy
(21.01.2020)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v štvrtom roku prípravy
(21.01.2020)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v treťom roku prípravy
(21.01.2020)
viac... 
Kontrolný deň v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v štvrtom roku prípravy
(21.01.2020 - 22.01.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|sestra|zdravotnícky manažment a financovanie
(21.01.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|lekár|zdravotnícky manažment a financovanie
(21.01.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|laboratórny diagnostik|zdravotnícky manažment a financovanie
(21.01.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|fyzioterapeut|zdravotnícky manažment a financovanie
(21.01.2020)
viac... 
Predatestačné miesto|zdravotnícky laborant|zdravotnícky manažment a financovanie
(21.01.2020)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia
(02.09.2019 - 28.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(02.09.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v treťom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v druhom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 31.08.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(01.10.2019 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v prvom roku prípravy
(04.11.2019 - 16.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.01.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(02.01.2020 - 24.04.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(07.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(07.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2020 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria po treťom roku prípravy v rámci rezidentského štúdia
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2020 - 27.03.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(07.01.2020 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia I.
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie - zrusena VA
(07.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2020 - 06.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína
(07.01.2020 - 14.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2020 - 13.03.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2020 - 28.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia
(07.01.2020 - 26.06.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(13.01.2020 - 07.02.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(13.01.2020 - 14.02.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou
(20.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského štúdia
(20.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto - elektrokardiografia pre klinickú prax
(20.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo
(20.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - reprodukčná medicína
(20.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(13.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(13.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(13.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(13.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(13.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(13.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie
(13.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému II.
(13.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
(20.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria - zrusena VA
(20.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia
(20.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Master of Public Health - 3. ročník špecializačného štúdia \"odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve\"
(20.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - I. časť - zrusena VA
(20.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť
(13.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
(20.01.2020 - 24.01.2020)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
(20.01.2020 - 31.01.2020)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020