UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 3524  Kontrolný deň v špecializačnom odbore neurológia v prvom roku prípravy (21. 1. 2019 - 21. 1. 2019)
viac... 
blind1 3953  Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii ( 2. časť )   (21. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind2 3117  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína (21. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind1 3790  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou (21. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind1 3792  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria pred špecializačnou skúškou v rámci rezidentského programu (21. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind2 3087  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii (21. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind2 3096  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod (21. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 3483  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v (21. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind1 4280  Školiace miesto v chirurgii prsníkov (21. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind2 3015  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť (21. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind2 3135  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (21. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind2 3006  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - I. sústredenie (21. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind2 3044  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľká starostlivosť o dialyzovaných pacientov (21. 1. 2019 - 1. 2. 2019)
viac... 
blind2 3187  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii (21. 1. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020