UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4172  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia (17. 1. 2019 - 17. 1. 2019)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie miesta odborný asistent (17. 1. 2019 - 17. 1. 2019)
01/2019
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia
(17.01.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia Konzultačný deň Katedry anestéziológie a intenzívnej medicíny
(17.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v histopatológii kože
(17.01.2019 - 19.01.2019)
viac... 
Tematický kurz - nutričná starostlivosť ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov hospitalizovaných na OAIM a JIS - zrusena VA
(17.01.2019)
viac... 

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - zrusena VA
(03.09.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 30.08.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 22.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia
(01.10.2018 - 31.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore cievna chirurgia
(02.01.2019 - 29.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore oftalmológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v neonatálnej intenzívnej starostlivosti
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria v rámci rezidentského štúdia
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatria
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 26.04.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiochirurgia - zrusena VA
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore endokrinológia I.
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - hrudníková anestézia
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - problematika neurochirurgickej anestézie
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nefrológia
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo - zrusena VA
(07.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore chirurgia pred špecializačnou skúškou - zrusena VA
(07.01.2019 - 08.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína - zrusena VA
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v pediatrickej anestéziológii - zrusena VA
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia - zrusena VA
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 2. časť (inovačné)
(07.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore algeziológia - 1. časť (základné)
(07.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia - úvodné
(07.01.2019 - 01.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - magnetická rezonancia
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia - počítačová tomografia - zrusena VA
(07.01.2019 - 21.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore rádiológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 15.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore reumatológia pred špecializačnou skúškou
(07.01.2019 - 01.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 29.03.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore kardiológia
(07.01.2019 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto - transplantácia rohovky perforačná a lamelárna keratoplastika - zrusena VA
(14.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto - transezofágová echokardiografia - zrusena VA
(14.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka
(14.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia
(14.01.2019 - 08.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve - zrusena VA
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou
(14.01.2019 - 15.02.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému II. - zrusena VA
(01.10.2018 - 31.05.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod
(07.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
(07.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite - zrusena VA
(07.01.2019 - 28.06.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov - zrusena VA
(07.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby - zrusena VA
(14.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti magnetická rezonancia - MR
(14.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike
(14.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo - I. časť
(14.01.2019 - 18.01.2019)
viac... 
Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť - zrusena VA
(14.01.2019 - 25.01.2019)
viac... 
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.08.2019