UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 4172  Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia (17. 1. 2019 - 17. 1. 2019)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie miesta odborný asistent (17. 1. 2019 - 17. 1. 2019)
01/2019
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020