UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2032  Kontrolný deň v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (15. 1. 2018 - 15. 1. 2018)
viac... 
blind1 1459  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (15. 1. 2018 - 26. 1. 2018)
viac... 
blind1 2008  Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii ( 2. časť ) (15. 1. 2018 - 19. 1. 2018)
viac... 
blind1 1400  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (15. 1. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1435  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (15. 1. 2018 - 26. 1. 2018)
viac... 
blind1 1047  Školiace miesto špecializačného štúdia v histopatológii kože (15. 1. 2018 - 17. 1. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.06.2019