KONTAKTY  
+421 2 59370 550
 
 

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekty  

 
Časopisy  

 

 
 
Oznamy FVZ  
 
Oznamy AS FVZ  
 
Vedecká rada FVZ  

 Záznam VR FVZ – 16.5.2018


 
Pripravované akcie FVZ  
UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind1 2032  Kontrolný deň v certifikovanej pracovnej činnosti farmakoekonomika (15. 1. 2018 - 15. 1. 2018)
viac... 
blind1 1459  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (15. 1. 2018 - 26. 1. 2018)
viac... 
blind1 2008  Kurz špecializačného štúdia - nové poznatky v psychiatrii ( 2. časť ) (15. 1. 2018 - 19. 1. 2018)
viac... 
blind1 1400  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (15. 1. 2018 - 16. 2. 2018)
viac... 
blind1 1435  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (15. 1. 2018 - 26. 1. 2018)
viac... 
blind1 1047  Školiace miesto špecializačného štúdia v histopatológii kože (15. 1. 2018 - 17. 1. 2018)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.01.2019