UDALOSTI Z KALENDÁRA  
AKTUALITY:
blindXIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI (1. 1. 2009)
viac... 
blind (24. 9. 2010)
viac... 
blind (9. 2. 2011)
viac... 

OZNAMY:
blind2 3114  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike (14. 1. 2019 - 18. 1. 2019)
viac... 
blind2 3129  Školiace miesto certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti magnetická rezonancia - MR (14. 1. 2019 - 18. 1. 2019)
viac... 
blind2 3025  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých (14. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blindRektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Lekársku fakultu odborný asistent na Psychiatrickú kliniku LF SZU a UNB (14. 1. 2019 - 14. 1. 2019)
17/2018
viac... 
blind1 4285  Školiace miesto špecializačného štúdia v lekárenstve (14. 1. 2019 - 14. 1. 2019)
viac... 
blind1 3393  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pred špecializačnou skúškou (14. 1. 2019 - 15. 2. 2019)
viac... 
blind1 3191  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo (14. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind1 3964  Kurz - psychiatrická sexuológia (14. 1. 2019 - 15. 1. 2019)
viac... 
blind1 3413  Školiace miesto špecializačného štúdia - ultrazvuková diagnostika v gynekológii a pôrodníctve (14. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind2 3067  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (14. 1. 2019 - 25. 1. 2019)
viac... 
blind1 3510  Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hepatológia (14. 1. 2019 - 8. 2. 2019)
viac... 

ZAČÍNAJÚCE AKCIE:

PREBIEHAJÚCE AKCIE:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.06.2020