TERMÍNY ZÁPISOV – akademický rok 2021/2022


 

Zápisy do všetkých ročníkov vysokoškolského štúdia pre akademický rok 2021/2022 sa na FOaZOŠ uskutočnia prezenčne podľa nasledujúcich harmonogramov:

Na zápis si novoprijatý/á študent/ka dennej aj externej formy štúdia donesie už vyplnený zápisný hárok, všetci študenti dennej formy štúdia predložia pri zápise aj čestné prehlásenie:

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.10.2021