Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zriadila Mobilné odberové miesto na testovanie COVID 19 s možnosťou objednania.Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zriadila Mobilné odberové miesto (MOM SZU) na testovanie COVID 19 na adrese Limbová 14, Bratislava. Odberné miesto neposkytuje „drive in“ možnosť testovania. Prístup je od schodišťa oproti Poliklinike na Kramároch a odtiaľ je potrebné riadiť sa informačnými tabuľami.


Žiadame bezpodmienečne dodržiavať odstupy min. 2 metre a používať rúška počas doby čakania.


Čas činnosti odberného miesta: (od 22. 3. 2021)

Pondelok 10:00-12:30 hod
Utorok 10:00-12:30 hod
Streda

  9:00-11:30 hod

Štvrtok 10:00-14:00 hod

 

Nakoľko MOM v súčasnosti nie je zaradené do oficiálneho systému NCZI ponúkame možnosť objednať sa v našom objednávacom systéme na adrese https://poliklinikaszu.sk/covid-19-testovanie-1

 

Vo voľných termínoch bude možné otestovať aj záujemcov bez online objednania.


Posledná vzorka bude odobraná vždy 20 min. pred zatváracou hodinou.

Žiadame rešpektovať všetky protipandemické opatrenia a riadiť sa prípadnými pokynmi personálu.