KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

AKTUÁLNE VÝZVY


 

1.


Dovoľujeme si informovať o pilotnej iniciatíve na podporu budovania inovačných kapacít vo VŠ vzdelávaní, ktorú v rámci programu Horizont Európa zahájil
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).


Cieľom iniciatívy je posilnenie partnerstiev medzi VŠ, výskumnými pracoviskami a priemyslom, ako aj zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností. V prvej vyzve bude vybratých 23 pilotných projektov s trvaním 24 mesiacov. Projekty môžu získať finančnú podporu vo výške max. 1,2 mil. EUR/projekt.


Viac informácií nájdete na webovej stránke
https://eraportal.sk/aktuality/eit-otvara-novu-pilotnu-iniciativu-vo-vs-vzdelavani/?heu=1

 
V súvislosti s EIT si Vám tiež dovoľujeme dať do pozornosti webinár EIT k pripravovanému KIC v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu:


https://eraportal.sk/podujatia/novy-kic-pre-oblast-kultury-a-kreativneho-priemyslu/?heu=1

 

V prípade otázok je možné sa obrátiť na:

 

MONIKA BREČKOVÁ
Národný kontaktný bod pre Horizont Európa/Horizon Europe National Contact Point
Klaster 1 – Zdravie/Cluster 1 – Health
Misia Rakovina/Mission Cancer
Výskumné infraštruktúry/Research Infrastructures

Európsky inovačný a technologický inštitút/European Institute of Innovation and Technology

2.

Dovoľujeme si dať do pozornosti draft pracovného programu 2021 – 2022 pre klaster 1 Zdravie (verzia marec 2021), ktorý zverejnila Európska komisia v rámci programu Horizont Európa. Nájdete v ňom prehľad predpokladaných výziev na nasledujúce dva roky a ďalšie súvisiace informácie. Dokument sa nachádza na odkaze:

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=49106.
 

V prípade otázok je možné sa obrátiť na:

 

MONIKA BREČKOVÁ
Národný kontaktný bod pre Horizont Európa/Horizon Europe National Contact Point
Klaster 1 – Zdravie/Cluster 1 – Health
Misia Rakovina/Mission Cancer
Výskumné infraštruktúry/Research Infrastructures

Európsky inovačný a technologický inštitút/European Institute of Innovation and Technology


3.

Upozorňujeme, že prijatie pracovného programu a otvorenie tematických výziev sa posúva predbežne na začiatok mája 2021.
Sumár očakávaných výziev v klastri Zdravie na rok 2021 nájdete aj na webovej stránke
https://eraportal.sk/horizont-europa/heu-globalne-vyzvy/heu-zdravie/#tabs_desc_62554_3.
 
V krátkom čase sa očakáva zverejnenie mimoriadnych výziev v súvislosti s COVID-19 a novými variantmi vírusu SARS-CoV-2.

 

6.4.2021
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021