KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

AKTUÁLNE VÝZVY


 

Dávame do pozornosti našim expertom:

17.12.2020


Dovoľujeme si dať do pozornosti:


EFSA oznámila, že je možné podávať prihlášky na budúcich štipendistov v rámci cyklu Štipendijný program Európske hodnotenie potravinových rizík (European Food Risk Assessment (EU-FORA) Fellowship Programme) na roky 2021 - 2022.

 

Tento program je určený všetkým profesionálom na začiatku/ v strede kariérneho rastu v oblasti bezpečnosti potravín, ktorí majú záujem o školenie v oblasti hodnotenia rizika potravín a získavania praktických skúseností v rámci popredných organizácií EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Program sa zameriava hlavne na hodnotenie chemických a mikrobiologických rizík.  

 

Na obdobie 12 mesiacov sú štipendisti umiestňovaní do organizácie pre hodnotenie rizika bezpečnosti potravín v EÚ pokiaľ možno nie v ich rodnej krajine, kde sú plne integrovaní, zúčastňujú sa na práci organizácie, získavajú skúsenosti z prvej ruky formou “learning-by-doing” a zvyšujú svoje vedomosti o mnohých vedeckých aspektoch, týkajúcich sa hodnotenia rizika v oblasti bezpečnosti potravín. Zúčastňujú sa taktiež špecializovaného školenia.

 

Upozorňujeme, že táto výzva je otvorená do 15. januára 2021.

 

Uchádzači sa môžu dozvedieť viac informácií v nasledovných odkazoch:

 

FELLOWSHIP PROGRAMME

EU-FORA – The European Food Risk Assessment Fellowship Programme

 

EFSA’s CAREERS - SCIENCE PROFESSIONALS

EFSA European Food Risk Assessment Fellowship Programme 2021

 

V prípade ďalších otázok, týkajúcich sa štipendijného programu, prosím, kontaktujte  tím EU-FORA na EU-FORA@efsa.europa.eu.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.01.2021