KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

AKTUÁLNE VÝZVY


 

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (IHI) dnes 28. júna 2022 zverejnila prvé výzvy na predkladanie návrhov projektov s témami zameranými na onkologické, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia, ako aj prierezovými témami týkajúcimi sa zdravotníckych dát a štúdií uskutočniteľnosti v ranej fáze.


IHI – call 1 (jednokolová): https://bit.ly/3njHZhf

IHI – call 2 (dvojkolová) : https://bit.ly/39T3EKe

Termín uzávierky: 20. september 2022

 

Webináre pre jednotlivé témy výziev, pravidlá a postupy: https://bit.ly/39LB8K6

 

Tlačová správa : https://bit.ly/3ynqKC8

28.6.2020


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

Národná kancelária Horizontu pozýva na webinár na tému Diseminácia a komunikácia v programe Horizont Európa, ktorý sa uskutoční dňa 27. júna 2022 od 10:00 do 11:30 hod. online.
 

Na webinári vystúpi so svojimi praktickými tipmi a príkladmi z komunikácie vedeckých výstupov a výsledkov hosť z Českej republiky, Mgr. Eduard Petiška, PhD. z agentúry Sciencecom-agency.
 

Webinár je určený pre všetkých tých, ktorých zaujíma ako správne komunikovať a diseminovať vedecké informácie, aké nástroje je možné využívať a ako zvyšovať dosah v rámci projektov financovaných z programu Horizont Európa. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi disemináciou, komunikáciou a využívaním (exploatáciou) vedeckých výsledkov.
 

Program
Registrácia

 

23.6.2022


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovaťo plánovanom školení na tému European multinational clinical project proposal training. Tréning organizačne zastrešuje medzinárodná výskumná infraštruktúra ECRIN-ERIC a je určený pre výskumnú komunitu na zvýšenie vedomostí a schopností vyžadovaných pre prípravu projektových žiadostí (najmä v rámci programu Horizont Európa) v oblasti akademických klinických skúšaní. Indikovať záujem o školenie a vyplniť dotazník mapujúci skúsenosti a oblasti záujmu môžete na odkaze :
https://survey.ecrin.org/surveys/?s=8W7MMX8TY7LFPJTM


A môžete sledovať webinár k Plánu rodovej rovnosti, ktoré je povinné k podávaniu projektov v priestore EÚ aj pre SZU


As you might know, since January 2022 you must have a gender equality plan (GEP) established in their organisation, as an eligibility condition for participating in Horizon Europe. Webinar will be on Thursday 23 June from 14:30 until 16:00 Brussels time.  This webinar will be opened by Jean-Eric Paquet, Director General for Research and Innovation, and will provide you with key information on the new requirement, applying to higher and secondary education establishments, research organisations and public bodies from Member States and Associated Countries.
Participants will follow the webinar via Youtube streaming.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/invited/33978/bd937782-4783-4768-8f66-ca8928925a84

14.6.2022


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s avizovanými informačnými dňami k misiám a burze partnerov (viď informácia nižšie) dávame do pozornosti:

 

dnešnú aktualizáciu  Pracovného programu Horizontu Európa 2021 - 2022 v oblasti misií, kde nájdete


výzvu na predkladanie projektových návrhov  v misii Rakovina  "Innovation actions supporting the implementation of the Mission" s plánovaným termínom otvorenia 24. mája 2022 a uzávierkou 7. septembra 2022.

 

Témy výzvy:


HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01: Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research (RIA)
 
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02: Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures  (CSA)
 
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03: Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers (RIA)
 
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04: Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre (CSA)
 
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05: Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer (CSA)

 

Zároveň dávame do pozornosti informačné dni Európskej komisie k misiám (vrátane misie Rakovina), ktoré sa uskutočnia 17. – 18. mája 2022 a následne virtuálnu burzu partnerov dňa 19. mája 2022 (registrácia je otvorená do 19. mája 2022).

 

Informačné dni EK – Európske misie


 

 

Európska komisia (EK) usporiada dňa  17. – 18. mája 2022 informačné dni k piatim misiám programu Horizont Európa.


Na podujatí odznejú informácie o nových témach v rámci všetkých piatich misií v nadväznosti na návrhy zmien Pracovného programu misií na roky 2021 – 2022 programu Horizont Európa.

 

Program a podrobnejšie informácie

 

Burza partnerov k misiám

 


 
Virtuálna burza partnerov k misiám sa uskutoční dňa 19. mája 2022!


Nepremeškajte príležitosť nájsť potenciálnych partnerov do konzorcií !

Účasť je bezplatná!

Na podujatie je nevyhnutá registrácia!

Podrobnejšie informácie a registrácia

Zdroj: EK

 

11.5.2022


Iniciatíva pre inovatívnu medicínu otvára prvé výzvy a organizuje burzu partnerovIniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative – IHI)* zverejní prvé výzvy na podávanie projektových návrhov koncom
júna 2022.

 

14. júna 2022 v Bruseli sa uskutoční Informačný deň a Burza partnerov v hybridnej forme, kde získate informácie o tvorbe projektových návrhov a budovaní silných a efektívnych konzorcií.

 

V prvej časti podujatia bude prezentovaný obsah výziev a pravidlá účasti. Témy zahŕňajú vedecké priority IHI, podmienky výziev a špecifické príležitosti pre malé a stredné podniky.

 

Druhá časť bude venovaná tvorbe konzorcií, kde budú vyčlenené časové úseky pre krátke prezentácie projektových návrhov. Pre túto časť podujatia je povinná registrácia a vytvorenie profilu.


Obe časti su dostupné online.

 

Účasť na podujatí je bezplatná!

 

Registrácia bude otvorená čoskoro! Predbežný program a podrobnejšie informácie


Cieľová skupina podujatia:  malé a stredné podniky, pacientské organizácie, regulačné úrady, akademické tímy, priemyselný sektor, nemocnice a ďalšie organizácie so záujmom o projekty IHI.

*
Cieľom  Innovative Health Initiative (IHI) je výskum a inovácie v oblasti zdravia. Ktorých výstupy umožnia  skutočné prínosy pre pacientov a spoločnosť a zabezpečia, aby Európa ostala na špičke interdisciplinárneho, udržateľného výskumu v oblasti zdravia zameraného na pacienta. Zdravotný výskum a starostlivosť čoraz viac zahŕňa rôzne sektory. Podporou projektov, ktoré spájajú tieto sektory, IHI pripraví pôdu pre integrovanejší prístup k zdravotnej starostlivosti zahŕňajúcej prevenciu, diagnostiku, liečbu a manažment chorôb.

27.4.2022Nová výzva Výskumnej agentúry - Výzva schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS03)

Základné informácie:
Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy môžu byť vysoké a stredné školy na Slovensku.

 • Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 5 000 EUR do 200 000 EUR. Pre výzvu je vyčlenených celkovo 1 058 824 EUR. Dátum uzatvorenia výzvy je 30.6.2022.
 • Cieľom otvorenej výzvy je podporiť medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci hlavných oblastí podpory: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.
 • Projekty majú posilniť bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a donorskými štátmi.
  Všetky informácie o výzve sú zverejnené na webovej stránke Výskumnej agentúry:
  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy a pár základných informácií uvádzam priamo tu:

----------------------------------------
Prehľad pripravovaných partnerstiev v spolupráci Európskej komisie a  členských krajín, ktoré by mali byť spustené v rokoch 2023 – 2024

27.4.2022


 

1.
Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že sa uskutočnil informačný deň HORIZON EUROPE. Cieľom tohto informačného dňa bolo informovať (potenciálnych) žiadateľov o témach zahrnutých v pracovnom programe klastra 1 „Zdravie“ na rok 2022

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-1_en

2.
Vážení kolegovia,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že bol aktualizovaný pracovný program 2021 – 2022 pre misijne oblasti v programe Horizont Európa, v ktorom sú zverejnene nove výzvy na predkladanie projektových návrhov.
 
V rámci misijnej oblasti rakovina sa otvára výzva Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2021-CANCER-02) s uzávierkou 26. apríla 2022 a obsahuje nasledujúce 3 témy:
 
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01: Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02: Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03: Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer
 
V tejto súvislosti Vám tiež dávame do pozornosti online infodni k európskym misiám, ktoré organizuje Európska komisia. Misijnej oblasti rakovina bude venovaná prezentácia dna 18.1.2022 v čase 14:00 – 15:30 h. Na podujatie sa nevyžaduje registrácia. Bližšie informácie nájdete na odkaze:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en

29.12.2021


V tomto období schválila Vada SR dokument Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SRStratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+)


Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami.

 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 (ďalej len “SK RIS3 2021+“) je aktualizáciou stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a predstavuje strategický dokument určujúci ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „VVaI“) v tých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú najväčší potenciál transformácie smerom k činnostiam a aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a zároveň disponujú dostatočnou výskumnou a inovačnou kapacitou. SK RIS3 2021+ predstavuje základný rámec pre rozvoj ekosystému VVaI v Slovenskej republike, definuje opatrenia a nástroje na dosiahnutie strategických cieľov a slúži ako východisko k nastaveniu kontinuálnych procesov, ktoré budú prispievať k vytváraniu efektívneho systému podpory VVaI.

 

SK RIS3 2021+ je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti. SK RIS3 2021+ je nevyhnutná pre splnenie kritérií základnej podmienky podľa úlohy B.1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 324 z 3. júla 2019, ktoré sú predpokladom pre čerpanie finančných prostriedkov a implementáciu časti aktivít politického cieľa 1 v rámci operačného programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027.

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vypracovalo a na rokovanie vlády SR predložilo dokument, ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 08. 12. 2021 uznesením vlády č. 26638/2021. Na tvorbe SK RIS3 2021+ sa spolupodieľali zástupcovia podnikateľského, akademického a výskumného sektora.


https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html

 

 

16.12.2021


Grantová výzva zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant
Chcete sa uchádzať o prestížny grant Európskej rady pre výskum? Využite komplexný mentoring, ktorý zvýši šancu, že uspejete.
Iniciatíva je určená vedcom a výskumníkom s nápadom na inovatívny a originálny výskumný projekt, ktorý plánujú realizovať v slovenskej inštitúcii. Podmienkou je zámer uchádzať sa o grant Európskej rady pre výskum (ERC grant) v horizonte 3 rokov a spĺňať podmienky takzvaných „Starting“, „Consolidator“ alebo „Advanced“ profilov výskumných pracovníkov (vysvetľujeme nižšie).

 • Uzávierka prijímania žiadostí je 21. januára 2022.
 • Mentoring sa bude realizovať od 22. februára 2022 do 30. novembra 2022.

Komplexný mentoring k príprave projektovej žiadosti o ERC grant organizujú pre výskumníkov zo slovenských inštitúcií Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) s Nadáciou ESET. Uchádzať sa je možné prostredníctvom Grantovej výzvy Nadácie ESET.

 

Čo prináša mentoring pre uchádzačov o ECR grant
Cieľom tejto grantovej výzvy je zvýšiť úspešnosť podávateľov o ECR grant zo slovenských inštitúcií prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory. Výpomoc začína už pri príprave výskumného projektu od spracovania prvotnej idey a končí vypracovaním konkurencieschopného projektového návrhu.
Jedná sa o mimoriadne kvalitný mentoringový program. Našim vedcom a výskumníkom prináša poradenstvo na najvyššej úrovni a hĺbkovú pomoc s projektom ako po formálnej, tak po obsahovej stránke. Perspektívni uchádzači dostanú personalizovaný mentoring od aktuálnych držiteľov ERC grantov a bývalých členov hodnotiacich panelov ERC pre jednotlivé vedné oblasti. Čaká ich aj tréning v prestížnej konzultačnej spoločnosti v zahraničí, praktické workshopy, či možnosť využiť profesionálny pre-screening u poradenskej spoločnosti, ktorej rukami prešli mnohé úspešné projekty tohto typu.

Základné podmienky získania grantu na komplexný mentoring

Žiadosť o mentoring je možné podávať cez webstránku Nadácie ESET, kde nájdete aj formuláre s inštrukciami na povinné prílohy žiadosti:

 1. CV a track record podávajúceho vedca
 2. stručný 2-stranový opis projektového zámeru, ktorý má potenciál byť úspešne ohodnotený cez ERC NCP. Osobitnú pozornosť venujte objavnému charakteru a prelomovým aspektom výskumného projektu. Opíšte tiež možné dôsledky a načrtnite vedecký prístup.


Aký výskum má šancu získať ECR grant?
Pod schému ERC sa hodia tie typy výskumných zámerov, ktoré majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania. Ďalej otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín. Zaujať môžu aj vedecké projekty, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy. Predložiť je možné aj takzvané high-risk, high-gain výskumné zámery projektov, za predpokladu že ide o projekt s potenciálom priniesť prelomovú vedu a originálne výsledky.
Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Celkovo ERC hodnotí projekty v troch kategóriách, pod ktoré sa zmestí akákoľvek téma: vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo, sociálne a humanitné vedy. Uvedené kategórie by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (podrobnejšie informácie).

Profil príjemcu
„Starting“ výskumný pracovník začína rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Preňho sú určené ERC Starting Granty, ktoré podporujú projekty mladých vedcov. Môže ísť o vedca, ktorý získal titul PhD. (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.
„Consolidator“ výskumný pracovník je vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Preňho je určený ERC Consolidator Grant. Uchádzačom môže byť vedec, ktorý získal titul PhD. (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. „Advanced“ výskumný pracovník je etablovaný vedec, pre ktorého je určená kategória ERC Advanced Grant. Tento druh grantu nemá obmedzenie v zmysle scientific age (vedeckého veku) avšak uchádzač okrem projektu potrebuje aj preukázať svoje dosiahnuté výsledky za posledných 10 rokov (čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.) Pri tejto kategórii sa očakáva, že vedec už dosiahol uznávané výsledky na medzinárodnej úrovni alebo ovplyvnil svoj vedný odbor.
Chcete sa poradiť či je ERC grant pre Vás vhodnou príležitosťou, máte záujem nezáväzne skonzultovať svoj zámer alebo svoj nižšie spomenutý profil?
Stačí osloviť konkrétny Národný kontaktný bod pre ERC (ERC NCP), kde s Vami prediskutujú všetky možnosti

Stručný súhrn informácií pre žiadateľov o komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant nájdete na portáli Národnej kancelárie HORIZONTU.
Na portáli Nadácie ESET nájdete plné znenie výzvy, ako aj formulár na podanie žiadosti.

7.12.2021


VYHLÁSENÁ VÝZVA V OBLASTI VZDELÁVANIA
 
Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02) . Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

 • SŠ môžu prihlásiť partnerské projekty zamerané na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce.
 • VŠ môžu v rámci partnerských projektov rozvíjať spoluprácu so súkromnými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami, podporiť kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.
 • Výška finančného príspevku na projekt je od 10 000 € do 200 000 €.
 • Pre výzvu je vyčlenených celkovo 2 470 588 €.
 • Dátum uzatvorenia výzvy je 28.2.2022.
 • Viac informácií nájdete na našej stránke:
  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy
 • Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.   

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom na inštitucionálnej úrovni. Podporené budú projekty realizované s projektovým partnerom z Nórska.

 

2.12.2021


Vážení kolegovia, vedeckí a pedagogickí pracovníci,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že rokom 2021 začína 9. programové obdobie EÚ pod názvom Horizon Europe ako rámcový programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027. Tento rámcový program nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020).


Rozpočet  na celé programové obdobie je 80,9 miliárd Eur a je rozdelený do  3 pilierov:
1. pilier – Excelentná veda – posilňuje a rozširuje excelentnosť vedeckej základne Európskej únie (EÚ) a naďalej podporovať projekty hraničného výskumu. Realizovať to  bude prostredníctvom nástrojov Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC), akcií Marie Sklodowska – Curie (MSCA) a opatreniami, zameranými na rozvoj a využitie výskumných infraštruktúr;
2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu - podporuje priemyselné technológie a transformáciu priemyslu. Tento pilier sa delí na ďalších 6 klastrov, niekoľkých plánovaných partnerstiev a výskumno-inovačných misií;
3. pilier – Inovatívna Európa - podporuje prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie, prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council/EIC), opatreniami v rámci Európskych inovačných ekosystémov a Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

 

O každej novej výzve budeme informovať na našej stránke.

 

Pre podrobnejšie informácie odporúčame preštudovať Brožúru k programu https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/12/Horizon_Europe_final.pdf.

12.5.2021


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.07.2022