Vážení študenti,


súčasná epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19 mi nedovoľuje, aby som Vás osobne privítala na pôde našej fakulty a naplnila tak tradíciu. Prihováram sa Vám preto prostredníctvom elektronických médií, tak ako sa už stalo zvykom v tejto mimoriadnej situácii.

Jeho Magnificencia, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vo svojom príhovore študentom našej univerzity povedal „Stojíme tu spoločne na prahu nového začiatku, ktorý pevne verím, že pre každého z Vás sa skončí o pár rokov podľa Vašich predstáv“.

Dovolím si pripojiť sa k povzbudivým slovám jeho Magnificencie a ubezpečiť Vás, že napriek neľahkej situácii fakulta vyvinula mimoriadne úsilie pripraviť pre Vás optimálne podmienky na realizáciu jednotlivých vzdelávacích aktivít, nielen v zmysle stanovených predpisov, ale i technicky a organizačne vyhovujúco. Verím, že spoločným úsilím, s potrebnou mierou tolerancie a súčinnosti zvládneme pre Vás  zabezpečiť výučbu maximálne kvalitne aj v podmienkach kombinovanej výučby prezenčnou a dištančnou formou.

Vážení študenti dennej a externej formy vysokoškolského vzdelávania a zdravotnícki  pracovníci v jednotlivých odboroch ďalšieho vzdelávania, prajem Vám touto cestou v nasledujúcom období Vášho štúdia najmä veľa toho najcennejšieho – zdravia, ale aj veľa študijných, pracovných a osobných úspechov.

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan