KONTAKT  

 

+421 2 59370 111

 

 

Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 

Telefónny zoznam

 

 

 

arrow

Projekty  

Európska únia

Horizont Európa  

Horizont 2020  

OZNAMY AS SZU  
arrow
 

PAMÄTNÉ MEDAILY

A INSÍGNIE SZU

  ...........................................
  OSOBNOSTI SZU

 

arrow   KALENDÁR UDALOSTÍ
arr_leftSeptember 2021 arr_right
PoUtStŠtPiSoNe
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Archív správ


 

  

 
Na záchrane detí z tábora v Turčeku
sa podieľal aj študent FOaZOŠ

 

25.8.2021 viac...

 

 

  

 

Národný informačný deň k programu EU4Health

na roky 2021 – 2027

 

9.8.2021 viac...

 

 

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

      aktualizované 22.6.2021

viac...     

  

 

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM

 

dňa 13.07.2021 o 13:00 hod. sa uskutoční

Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium


 

25.6.2021 viac...

 

 

  

 

 

Možnosť očkovania študentov SZU

v priestoroch SZU a na jej parkovisku

 

(očkovací autobus naplánovaný na 17.6.2021).


10.6.2021 viac...

 

 

  

 

Výzva na predkladanie vnútorných grantov SZU č. 1/2021

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) v súlade so Smernicou o udeľovaní finančných prostriedkov na riešenie Vnútorných grantov SZU vyhlasuje Výzvu č. 1/2021 na predkladanie Vnútorných grantov SZU.


Dátum vyhlásenia Výzvy: 1. 6. 2021
Dátum uzavretia Výzvy: 30. 6. 2021

 

2.6.2021 viac...

 

 

Keď je chuť niečo zmeniť.....


SZU má v Banskej Bystrici zariadenie, v ktorej je aula s kapacitou 500 miest. Momentálne sa vďaka iniciatíve riaditeľa Patrika Trnku a poslanca Mareka Ondráša upravuje okolie a v dohľadnej dobe tam vznikne Radvanská záhrada, ktorá sa stane oddychovou zónou 

11.5.2021 viac...

  

 

 

Medzinárodná videokonferencia RECOOP

 

21.4.2021 viac...

 

 

  

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
v akad. roku 2021/2022 otvára akreditovaný bakalársky študijný program


RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA

 

v dennej a externej forme štúdia

 

prihlášky prijímame do 14. júna 2021


13.4.2021 viac...

 

 

PREČO ŠTUDOVAŤ NA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITE?

 

Rozmýšľali ste, kam si podať prihlášku na VŠ? Ak uvažujete nad SZU a jednou z jej 4 fakúlt, pripravili sme pre Vás prehľadnú online prezentáciu: http://www.szu.sk/book

 

 

 

Viac sa dozviete aj na našom facebookovom profile: https://www.facebook.com/univerzita.szu

 

10.2.2021

Informácia pre zamestnancov SZU

 

dňa 22.1.2020 nebude MOM Slovenskej zdravotníckej univerzity v prevádzke pre verejnosť, ani pre zamestnancov univerzity. Zamestnanci môžu využiť rezervačný systém univerzity na testovanie v dňoch 21.1. a v dňoch 25.1. až 28.1. Objednaní zamestnanci SZU budú prednostne zaradení na vyšetrenie v čase, ktorý budú mať zarezervovaný.

Zároveň žiadame zamestnancov SZU, ktorí z pracovných dôvodov prídu do budovy SZU na Limbovej ul. č. 14 počas vikendu 23. a 24.1., aby použili na vstup a výstup z budovy výlučne vchod na Limbovej ul. č. 12. Vstup na Limbovej ul. č. 14 bude uzatvorený z dôvodu prevádzky MOM.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

20.1.2021


 

 

Vážení študenti,


Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo registráciu na očkovanie proti Covid – 19. V tejto fáze sú oprávnenými žiadateľmi o očkovanie aj študenti lekárskych a zdravotníckych odborov.


Oprávnenosť žiadosti môžete dokladovať ISIC kartou, prípadne potvrdením o štúdiu. Vzhľadom na potrebu znížiť mobilitu, odporúčame výber očkovacieho strediska v mieste bydliska.

Očkovanie je dobrovoľné.
 

Registrácia je dostupná na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

 

5.1.2021  

 

 

Deň štedrosti zavítal aj na SZU

Napriek pandémii čas plynie svojim tempom a už je tu december-mesiac lásky, dobroty, štedrosti, porozumenia, Vianoc.  
 
3.12.2020 viac...

 

SZU má zastúpenie v Stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

 

 

    23.11.2020 viac...

 

 

 

Prípravný kurz pre uchádzačov o študijný program:

•    všeobecné lekárstvo
•    zubné lekárstvo
•    verejné zdravotníctvo


18.11.2020 viac...

 

 

 

 
Registrácia zdravotníkov a dobrovoľníkov

na plošné testovanie sa spustila
 

21.10.2020 viac...

 

 

 

Prebehli medzinárodné videokonferencie RECOOP

 

      9.10.2020 viac...

Rektor SZU:

 

Medicína bola a vždy bude celoživotným štúdiom

 

 

    3.9.2020 príhovor rektora

SZU valcovala na Akademických majstrovstvách SR v atletike

Dňa 1. septembra 2020 sa na štadióne „Mladá garda“ v Bratislave konali Akademické majstrovstvá Slovenska  v atletike, na ktorých nás úspešne reprezentovali naši študenti.

 

      1.9.2020 viac...

 

 

 

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
bola ocenenená cenou
mimoriadna SLOVENKA ROKA 2020.

 

      31.8.2020 viac...

 

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Branislava Gröhlinga rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity  prof. MUDr. Peter Šimko, Csc. rozhodol, že začiatok akademického roka 2020/2021 bude posunutý na 28. septembra 2020. Študenti  končiacich ročníkov začnú výučbu v pôvodnom termíne, t.j. 16. septembra 2020.


Všetci študenti sú povinní sledovať webovú stránku SZU, webovú stránku svojej fakulty a aktuálne informácie v MAISe.

 

   19.8.2020

 

!!!   DÔLEŽITÉ   !!!

 

Aktualizácia podmienok ubytovania

v ubytovacích zariadeniach SZU

 

     19.11.2020  viac...

 

Oznam pre ubytovaných v ubytovacích zariadeniach SZU v Bratislave a Banskej Bystrici

 

     23.10.2020  viac...

 

 

Ubytovanie študentov v zimnom semestri

 

Od 2.9.2020 v pracovných dňoch (pondelok – štvrtok od 9.00 h – 15.00 h, v piatok od 9.00 h -12.00 h) majú študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity možnosť ubytovať sa v ubytovacích zariadeniach v Bratislave a v Banskej Bystrici a to na základe potvrdenia o pridelení ubytovania. Pre administratívne úkony súvisiace s ubytovaním sa vyžaduje:

  1. Predložiť vyplnený dotazník ( PDF, DOC)
  2. Oboznámiť sa vopred s pokynmi súvisiacimi s pandemickou situáciou (Manuál pre študentské domovy a internáty)
  3. Použiť rúško a vlastné písacie potreby
  4. Riadiť sa pokynmi vedenia študentského domova pri vstupe do budovy

Sprevádzajúcim osobám je vstup do budovy univerzity zakázaný !

 

Po ubytovaní je bezpodmienečne nutné riadiť  sa zverejnenými  pokynmi (web, vývesky) pre ubytovaných študentov.

 

Slovenská zdravotnícka univerzita si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ubytovania v prípade, že si to bude vyžadovať aktuálna pandemická situácia.

28.8.2020  

 

 

Pomoc študentov pre Nemocnicu sv.  Michala

 

Vedenie Univerzitnej Nemonice - Nemonice sv. Michala hľadá dobrovoľníkov z radov študentov LF SZU na triáž pacientov v rámci protiepidemických opatrení pred šírením infekcie COVID-19. Pre viac informácií prosím kontaktujte Ing. Kuníkovú, vedúcu organizačného útvaru na adrese kristina.kunikova@nsmas.sk 


      5.8.2020

 

Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2020/2021

 

      2.7.2020 viac...     

 

 

Informácia pre absolventov magisterského štúdia

študijného programu fyzioterapia
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

 

3.7.2020 viac...

 

 

 

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

v dennej a externej forme štúdia

v akreditovanom študijnom odbore 25. ošetrovateľstvo

 

23.6.2020 viac...

 

 

Pri zvládaní pandémie účinne pomáhali aj mnohí študenti našej fakulty.


Od začiatku pandémie uplynuli na Slovensku vyše dva mesiace, ktoré sa navždy vpíšu do dejín nielen slovenského zdravotníctva, ale rovnako celej spoločnosti. V súvislosti s pandémiou sme sa obzreli na predošlé obdobie spolu s jednou z kľúčových osobností nielen v Ústrednom krízovom štábe SR, ale aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) v Bratislave.

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, vedúca Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) svojim vysoko odborným prístupom významne prispieva k riešeniu súčasnej epidemiologickej situácie na Slovensku a k ochrane verejného zdravia.

 

25.5.2020 viac...

 

 

 

S účinnosťou od 21.5.2020 vstúpila do platnosti novela zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona 125/2020 Z. z.,  v ktorom sa v bodoch 32 a 33 upravuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie.

 

22.5.2020  

 

Oznam študentom - platby za ubytovanie


Vzhľadom k tomu, že t.č. nie je známy termín, kedy bude sprístupnené ubytovanie pre študentov SZU ubytovaných v zariadení na Limbovej 12, Bratislava a v PO Banská Bystrica, platia nasledovné pokyny:

 

26.3.2020 viac...

Univerzita nezastala, ani nezaspala....

Aj v dnešných zložitých podmienkach realizujeme plánované rekonštrukcie. Popri dobudovaní centrálnych šatní, telocvične a sociálneho zázemia v Bratislave na Limbovej 14, sa nám síce s ťažkosťami  spojenými s dodávkou kazetového stropu, predsa len podarilo dokončiť rekonštrukciu nefunkčného sociálneho zariadenia na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici.

3.4.2020 viac...

SZU pomáha Slovensku na mnohých frontoch

 

Slovenská zdravotnícka univerzita od začiatku prepuknutia mimoriadnej situácie veľmi starostlivo zvažuje a denne vyhodnocuje formu a možnosti pomoci dotknutým subjektom, ale aj jednotlivcom.

  

26.3.2020 viac...

Žiadosť o pomoc študentov SZU pre NÚSCH

 

Milí študenti, dňa 22. marca 2020 sa generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových chorôb obrátil na SZU s prosbou o spoluprácu - zabezpečenie študentov do filtra pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia a pomoc pri opatrovaní detí zamestnancov. V prípade záujmu pomôcť, kontaktujte priamo NÚSCH. Milí študenti, za pomoc Vám vyslovujem hlboké poďakovanie.

 

So želaním pevného zdravia, rektor SZU - prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

 

24.3.2020

List riaditeľa NUSCH...


Ako sa správať v súvislosti s vírusom COVID-19?

Denne mnohí počúvame viacero rád a odporúčaní  ako sa správať a chrániť seba aj druhých, či ako konať pri podozrení na infikovanie. Pozrite si zhrnutie základných faktov a inštrukcii, s ktorými by sme sa mali všetci oboznámiť a šíriť ich aj vo svojom okolí.

10 odporúčaní pri COVID-19
COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Čo robiť ak ste chorý?


Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity ponúka pomoc pri riešení mimoriadnej situácie.

 

Na základe včerajších informácii krízového štábu o možnosti zapojenia študentov lekárskych fakúlt do riešenia mimoriadnej situácie na Slovensku, oslovil rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., študentov lekárskych a nelekárskych študijných programov a kolegov univerzity, aby boli v prípade potreby riešenia krízového stavu v  lôžkových zdravotníckych zariadeniach plne k dispozícii.

List  rektora...


 

Informácie k zabezpečeniu špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy , vrátane rezidentského štúdia počas mimoriadnej situácie

 

Na základe otázok vzdelávacích ustanovizní ohľadom špecializačného štúdia počas núdzového stavu vydalo MZ SR nasledujúce odporúčania.

 

 

26.3.2020 viac...


Zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov


SZU spolupracuje v projekte zameranom na zlepšovanie jazykových kompetencií zdravotníckych pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku. 

viac...


 

Novo koncipovaný študijný odbor
FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

 

viac...


 

FOaZOŠ SZU uspela v akreditačnom procese a na základe Rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR má právo udeľovať akademický titul bakalár v študijnom programe

 

DENTÁLNA HYGIENA

 

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 27.09.2021