Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa


ZÁPISY DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV


uskutočnia bez fyzickej prítomnosti študenta, t. j.
VÝLUČNE ELEKTRONICKY
v termíne 19. 8. 2020 – 26. 8. 2020!


Bližšie informácie budú zaslané študentom

  • 1. ročníkov na mailové adresy, ktoré uviedli v prihláške na štúdium,
  • vyšších ročníkov na spoločné mailové adresy