Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.

dekanka

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií

    

 
   Bratislava 12. júna 2020  
 

 

 

        Vážení absolventi vysokoškolského štúdia,


s potešením konštatujem, že ste štátnou skúškou úspešne ukončili štúdium na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Mimoriadne opatrenia, ktoré si vyžiadala pandémia ochorenia COVID-19, zasiahli i do organizácie záverečného hodnotenia Vášho štúdia. Stali ste sa tak súčasťou historicky prvej skupiny študentov, ktorí štátne skúšky absolvovali v online priestore. Vo vedení fakulty sme Vám preto pripravili všetky podmienky nielen na jej bezproblémový a objektívny priebeh, ale aj v súlade s platnou legislatívou.


       Povolanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré ste si zvolili a na ktoré ste sa svedomito pripravovali, je mimoriadne náročné. Ubezpečujem Vás, že pacienti a rovnako ich rodinní príslušníci vždy ocenia nielen Vaše nadobudnuté profesionálne vedomosti a zručnosti, ale aj Vašu empatiu a ľudský prístup. Budú do Vás častokrát vkladať nádej, či sa budú na Vás obracať s prosbou o pomoc. Verím, že sa nespreneveríte svojmu poslaniu a nesklamete ich, ale ani Vašu Alma mater – Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave a jej Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Potešíte ma aj vtedy, ak sa s Vami stretnem na pôde univerzity aj počas Vášho ďalšieho štúdia.


       Nakoľko tento rok, z vyššie uvedených dôvodov,  nebude možné realizovať slávnostné promócie, na ktorých by som Vám osobne odovzdala diplom o ukončení štúdia, dovoľte, aby som Vám touto cestou zaželala najmä veľa zdravia, ale aj pracovných a osobných úspechov.

 


 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.