Vážená absolventka, vážený absolvent magisterského štúdia
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

 

Vzhľadom na  prebiehajúcu  pandémiu  koronavírusu    sa  slávnostné promócie absolventov nebudú konať.

Dňa 26. júna 2020 (piatok)
si môžete prevziať svoje doklady o absolvovaní Vášho štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave – diplom, vysvedčenia a dodatok k diplomu vo vestibule  na Limbovej č. 12.

10,00 – 11,00 h – študijný program ošetrovateľstvo

Prosím, aby ste dodržali všetky hygienické a epidemiologické podmienky:
-    rúška,
-    vlastné perá,
-    dvojmetrové rozstupy


    V prípade, že si v tomto čase kvalifikačné doklady nemôžete vyzdvihnúť, ani nikoho nepožiadate o vyzdvihnutie prostredníctvom overeného splnomocnenia, môžete si doklady vyzdvihnúť v náhradnom termíne:

dňa 6. júla 2020 (pondelok)
v čase
8,00 – 9,00 h  – študijný program ošetrovateľstvo

    Ďalší možný termín na vyzdvihnutie Vašich kvalifikačných dokladov bude až 10. septembra 2020.

    Zároveň Vám všetkým blahoželáme k dosiahnutému titulu a prajeme Vám do ďalšieho života veľa, veľa pracovných i osobných úspechov.

 

 

  PhDr. Eva Chmelárová
riaditeľka PO SZU


 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2021