V Bratislave sa stretne takmer 2000 všeobecných praktických a rodinných lekárov z celého sveta. Záštitu nad podujatím prevzal aj rektor SZU.Bratislava privíta v dňoch 26. – 29.6.2019 takmer 2000 lekárov - všeobecných praktických a rodinných lekárov z celého sveta. Stane sa tak počas 24. Európskej WONCA konferencie.

Hlavnou témou tohto jedinečného medicínskeho stretnutia odborníkov z celého sveta bude „Všeobecná prax – ľudská stránka medicíny“. 

Na konferencii zaznejú prednášky z rôznych odborných oblastí. Jej účastníkov čaká program, ktorého základom sú originálne abstrakty a príspevky od vedúcich medzinárodných vedeckých spoločností a špeciálnych záujmových skupín uznaných organizáciou WONCA.

Pre slovenských všeobecných praktických lekárov poskytuje konferencia jedinečnú príležitosť stretnúť sa so svojimi kolegami z celého sveta, inšpirovať sa v starostlivosti o pacienta pozitívnymi príkladmi zo zahraničia a posunúť primárnu zdravotnú starostlivosť na Slovensku o ďalší krok vpred. Konferencia ponúkne aj interaktívne diskusie medzi organizáciami zastupujúcimi slovenského pacienta a účastníkmi konferencie.

Záštitu nad konferenciou WONCA prebrali: ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo, MUDr. Darina Sedláková, zástupkyňa WHO na Slovensku, prof. Ján Breza, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

Svetová organizácia rodinných lekárov WONCA je globálna nezisková profesionálna organizácia, ktorá zastupuje všeobecných praktických a rodinných lekárov zo všetkých regiónov sveta. Jej poslaním je zlepšovať kvalitu života národov sveta prostredníctvom vysokých štandardov starostlivosti lekárov prvého kontaktu. Bola založená v roku 1972 a v súčasnosti združuje viac ako 130 členských organizácií z približne 150 krajín, ktoré zastupujú asi 600 000 všeobecných praktických a rodinných lekárov.  
Európska regionálna pobočka WONCA Europe je akademickou a vedeckou spoločnosťou pre všeobecnú prax /rodinné lekárstvo v Európe, ktorá zastupuje 47 členských organizácií a viac ako 120 000 praktických a rodinných lekárov v Európe.