Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2019/2020


 

 

         
Lekárska fakulta
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Všeobecné lekárstvo dr./denná ukončené 12.6.2019-19.6.2019 TU TU
Zubné lekárstvo dr./denná ukončené 10.6.2019-19.6.2019 TU TU
           
Fakulta verejného zdravotníctva
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Verejné zdravotníctvo      bc./denná ukončené 12.6.2019 - 17.6.2019 TU TU
Verejné zdravotníctvo mgr./denná

ukončené

19.6.2019 TU TU
           
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná ukončené 10.6.2019-17.6.2019 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 10.6.2019-17.6.2019 TU TU
Pôrodná asistencia bc./denná ukončené 11.6.2019-17.6.2019 TU TU
Rádiologická technika bc./denná ukončené 11.6.2019-17.6.2019 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná

ukončené

12.6.2019-14.6.2019 TU TU
           
Fakulta zdravotníctva
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná ukončené 12.6.2019-19.6.2019 TU TU
Fyzioterapia mgr./denná ukončené 12.6.2019-19.6.2019 TU TU
Ošetrovateľstvo bc./denná ukončené 12.6.2019-19.6.2019 TU TU
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bc./denná ukončené 12.6.2019-19.6.2019 TU TU
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná ukončené 12.6.2019-19.6.2019 TU TU