Priebeh prijímacieho konania na štúdium v akademickom roku 2019/2020


 

 

         
Lekárska fakulta
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Všeobecné lekárstvo dr./denná prebieha 12.6.2019-19.6.2019 TU  
Zubné lekárstvo dr./denná prebieha 10.6.2019-19.6.2019 TU  
           
Fakulta verejného zdravotníctva
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Verejné zdravotníctvo      bc./denná prebieha 12.6.2019 - 17.6.2019 TU  
Verejné zdravotníctvo mgr./denná   19.6.2019    
           
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná prebieha 10.6.2019-17.6.2019 TU  
Ošetrovateľstvo bc./denná prebieha 10.6.2019-17.6.2019 TU  
Pôrodná asistencia bc./denná prebieha 11.6.2019-17.6.2019 TU  
Rádiologická technika bc./denná prebieha 11.6.2019-17.6.2019 TU  
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná

prebieha

12.6.2019-14.6.2019 TU  
           
Fakulta zdravotníctva
           
Študijný program Forma štúdia Stav prijímacích pohovorov Priebežné výsledky Rozhodnutie dekana
Fyzioterapia bc./denná   12.6.2019-19.6.2019 TU  
Fyzioterapia mgr./denná prebieha 12.6.2019-19.6.2019 TU  
Ošetrovateľstvo bc./denná prebieha 12.6.2019-19.6.2019 TU  
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve bc./denná prebieha 12.6.2019-19.6.2019 TU  
Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná   12.6.2019-19.6.2019 TU