Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave


 

Na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa dňa 7. februára 2019 uskutočnila tradičná akcia určená predovšetkým pre maturantov, ktorí hľadajú možnosti svojho ďalšieho štúdia - Deň otvorených dverí. Aj tento rok sa otvorené brány SZU tešili veľkému záujmu študentov. Celkovo sa tento rok zúčastnilo Dňa otvorených dverí na SZU 427 návštevníkov.


V úvode stretnutia privítala prítomných záujemcov o štúdium na SZU prorektorka pre pregraduálne štúdium doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof., ktorá zároveň predstavila univerzitu – jej prítomnosť, ale aj minulosť.


Po slovách prorektorky SZU predstavili účastníkom Dňa otvorených dverí na SZU prodekani svoje fakulty: Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mimoriadny profesor, Lekársku fakultu RNDr. Juraj Gašparovič, PhD., Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. a Fakultu verejného zdravotníctva PhDr. Matej Mucska, PhD.


Nasledovala prehliadka priestorov fakúlt SZU, počas ktorej sa účastníci stretli a zhovárali s pedagógmi a študentami, ktorí im poskytli ďalšie doplňujúce informácie.