PRIPRAVOVANÉ VÝZVY


 
Dovoľujeme si informovať, že v septembri 2020 budú zverejnené témy do poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s názvom „Green Deal Call„. Výzva bude otvorená od polovice septembra a uzávierky budú v januári 2021.

 

Cieľom „výzvy Green Deal“ je zmobilizovať výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivú a udržateľnú spoločenskú transformáciu.

 

Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky relatívne rýchlo a ukážu, ako výskum a inovácie môžu poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskeho ekologického dohovoru (The European Green Deal). V rámci v tejto výzvy sa v rámci oblasti (area) 10 sa budú riešiť aj spoločensko-humanitné témy ako:

 

Topic 1: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal


Topic 2: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

 

Nakoľko už sú známe pracovné verzie textov tém k uvedenej výzve, je možné v predstihu sprostredkovať konkrétnejšie informácie v kancelárii NCP a zároveň Vám tu umožnia pripraviť sa na podávanie projektového návrhu v časovom predstihu.

 

Viac informácii nájdete na webe Horizontu 2020 alebo na osobnej konzultácii u KATARÍNY ŠIMKOVEJ (NCP SC6, NCP Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť)

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.04.2021